TRUNKDIVERS


 Alle duik cursussen, alle specialisaties, Gids duiken.

Introductieduik (English below)


Altijd al kennis willen maken met de onderwaterwereld van Curaçao? Dan ben je bij Trunkdivers op Kokomo Beach aan het juiste adres! Nog niet zeker of je een brevet wilt halen? Dan is een introductieduik een leuke eerste kennismaking. Na het uitzoeken van de duikspullen die bij jou passen komt er een duidelijke uitleg over wat je van de introductieduik kunt verwachten en worden er een paar oefeningen uitgelegd.
Daarna vertrek je onder begeleiding van een van onze ervaren instructeurs het water in! Vervolgens gaan we de besproken oefeningen met je uitvoeren in het ondiepe gedeelte van het water. Zo kan je ervaren hoe het is om onderwater te ademen. Als alles goed gaat ga je verder op ons prachtige huisrif en zul je versteld staan van de uitzonderlijk mooie koraalformaties, de hoeveelheid aan vis en met een beetje geluk kom je een van onze schilpadden of roggen tegen. 


Introduction dive

Have you always wanted to get to know the underwater world of Curaçao? Then Trunkdivers on Kokomo Beach is the right place for you! Not sure if you want to get a license? Then an introductory dive is a nice first acquaintance. After selecting the diving gear that suits you, there is a clear explanation of what to expect from the introductory dive and a few exercises are explained. Then you leave under the guidance of one of our experienced instructors! Then we will perform the discussed exercises with you in the shallow part of the water. This way you can experience what it is like to breathe underwater. If all goes well you will continue on our beautiful house reef and you will be amazed by the exceptionally beautiful coral formations, the amount of fish and with a little luck you will encounter one of our turtles or rays.

Trunkdivers only dives with small groups or one on one, we think it is important that you get all the attention and that you can be helped if you have problems with something. Trunkdivers also dives with people who have become anxious about diving for whatever reason. Would you like to make an appointment when it suits you? Which can! Come by or call (005999) 8680663.

Want to get a taste of it completely? We also offer the open water course!


Deze duik kost 155,- gulden

Trunkdivers duikt alleen met kleine groepjes of een op een, wij vinden het belangrijk dat je alle aandacht krijgt en je goed geholpen kan  worden als je ergens moeite mee hebt. Trunkdivers duikt ook met mensen die om welke reden dan ook angstig zijn geworden voor het duiken. Afspraak maken wanneer het jou uit komt? Dat kan! Kom langs of bel naar (005999) 8680663.


Helemaal de smaak te pakken? Wij bieden ook de open water cursus aan!


Contact

+599 9 868 0663

Kokomo Beach, Curacao 

Open: 10:00 - 18:00

Trunkdivers@hotmail.com

@trunkdiver

G-7F4B44NDLQ