TRUNKDIVERS


 Alle duik cursussen, alle specialisaties, Gids duiken.

  Onderwater Archeologie.

Het zoeken naar artefacten, het toe-eigenen van artefacten en het verzamelen ervan is geen archeologisch duiken, het is plunderen. Archeologische duiken dienen altijd te gebeuren onder auspiciën of met toestemming van bevoegde instanties of personen. Het zomaar graven en meenemen van artefacten is nergens toegestaan. De reden hiervoor is dat een artefact doorgaans deel uit maakt van een historische plek. Teneinde de geschiedenis van de desbetreffende plek in kaart te brengen zal het geen zich er bevindt, in kaart gebracht en gedocumenteerd moeten worden. Pas daarna is het (soms) mogelijk om artefacten daadwerkelijk op te duiken. De artefacten dienen dan nog steeds, zoveel mogelijk, bij elkaar te blijven om het overzicht te bewaren. Vaak kunnen artefacten beter blijven liggen omdat ze anders, na boven water halen, kapot gaan of hun historische waarde verliezen. Een voorbeeld hiervan zijn kanonnen. Indien een kanon meer dan 150 jaar in het (zoute) water heeft gelegen zal het, na bovenkomen, behandeld moeten worden in een speciaal bad. Dit bad verwijdert het zout en conserveert het kanon. Doet men dit niet dan zal het kanon in korte tijd uit elkaar vallen. Voor alle materialen geld een eigen specifieke behandel en conserveringsmethode. Deze methodes zijn vaak kostbaar, tijdrovend en zelden in het bezit van de gemiddelde sportduiker. Het verkopen van artefacten is, wereldwijd, verboden. Het doen of meedoen aan archeologische duiken of projecten kan ontzettend leuk zijn. Zeker als er daadwerkelijk artefacten gevonden en geborgen kunnen worden. Het verplaatsen van objecten is vaak een uitdaging op zich, overigens niet zelden ook nog gevaarlijk. Alvorens u met archeologisch duiken begint is een gedegen kennis en ervaring van het duiken zelf van groot belang. Onervaren duikers kunnen zich snel “vergeten”in de duik en hierbij tal van limieten en grenzen veronachtzamen. Het vinden van waardevolle zaken spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding. Helaas brengen die ook vaak de nodige problemen met zich mee en men mag het vaak niet eens houden. In 2009 moesten schatzoekers $500 miljoen terug betalen aan Spanje. Dit bedrag aan gouden en zilveren munten was gevonden in het wrak van Nuestra Senora de las Mercedes maar werd toch toegekend aan Spanje. Ook deze duikers waren overigens niet archeologisch bezig maar zijn schatzoekers. Het is helaas vaak wel de (valse) belofte van mogelijke rijkdom hetgeen mensen aanzet tot amateuristisch schat zoeken. Zelf noemt men het dan graag archeologie, dat klinkt beter.