top of page

TIPS VOOR DUIKEN OP CURACAO

Deze Pagina is bedoeld voor het geven van informatie over het duiken op Curaçao, het beantwoorden van duikvragen en het geven van tips en advies over het duiken op Curaçao. Bij tal van, met name, Facebook groepen worden er diverse vragen gesteld over het duiken op Curaçao, de antwoorden, vaak gegeven door de duikscholen zelf of hun medewerk(st)ers, zijn op zich prima maar geven geen algemeen beeld en worden ook vaak beantwoord met "PM". Enige transparantie hierover kan dus geen kwaad en geeft u de keuze om een meer weloverwogen beslissing te nemen over waar, hoe en met wie u gaat, of kan gaan, duiken.

Tips voor duiken op Curaçao: Tekst

PRIJZEN EN KOSTEN

Een van de eerste vragen die vaak gesteld worden is : Wat Kost het?
Allereerst is het belangrijk of de prijs gegeven wordt in NAF, Euro of Dollar, daar zit namelijk al een behoorlijk verschil in. De koers van de dollar ten opzichte van de NAF is overigens vast (zeg maar $1 = Naf1,75), de koers van de Euro fluctueert. Nadat de prijs duidelijk is zijn er nog een aantal punten waar u op kunt letten ( deze punten worden onder dit bericht uitgelegd dit is een opsomming) zoals :
- Uit hoeveel duiken bestaat de cursus?
- Hoe lang ben ik daar mee bezig?
- Kan ik kiezen wanneer ik ga of kom duiken?
- Is individueel, of duiken met mijn eigen groep mogelijk?
- Krijg ik mijn geld terug als ik de cursus niet kan afmaken?
- Is de afgesproken prijs inclusief alles (dus ook lesboeken/online lessen en certificering) of zijn er nog verdere kosten?

Bij Trunkdivers hanteren wij bovenstaand schema plus:

Bij Rescue voor aanvang 20 gelogde duiken.

Bij Divemaster voor aanvang 75 gelogde duiken.

Bij Instructeur voor aanvang 150 gelogde duiken

Tips voor duiken op Curaçao: Tekst

TIJDSDUUR

Hoe lang ben ik met een cursus bezig?
Ook hier is bij de organisaties geen eenduidig antwoord op. Ook hier weer een (minimaal) advies, exclusief de ervaringsduiken:
- Open water - 3 dagen of 6 dag delen.
- Advanced Open water - 2,5 dagen of 5 dag delen.
- Rescue duiker - 6 dagen, vergt uitgebreide theorie en uitleg.
- Divemaster - 15 dagen, vergt uitgebreide theorie en uitleg.
- Instructeur - 25 dagen, vergt uitgebreide theorie en uitleg.


Bij Trunkdivers hanteren wij bovenstaand schema.

Tips voor duiken op Curaçao: Tekst

DUIK EN CURSUSTIJDEN

Kan ik kiezen wanneer ik ga of kom duiken?
Het is handig om dit vooraf te bespreken. Sommige duikscholen hebben een vast schema voor cursussen, andere zijn meer flexibel. Het is belangrijk om uzelf te realiseren dat een duik cursus aardig wat tijd in beslag neemt en dit van invloed kan zijn op andere geplande activiteiten.Bij Trunkdivers : In onderling overleg met onze agenda bepaald u zelf wanneer u komt duiken.

Tips voor duiken op Curaçao: Tekst

PERSOONLIJKE AANDACHT

Is individueel, of duiken met mijn eigen groep mogelijk?
Sommige mensen vinden duiken in het begin best spannend, zeker een individuele introduik is aan te raden wanneer u het enigszins spannend vind. Dit voorkomt ook het gevoel dat " iedereen op u staat te wachten", iets wat er voor kan zorgen dat u de cursus beëindigt, terwijl er geen problemen zouden zijn met wat meer persoonlijke aandacht. Duiken met een eigen groep of buddy is natuurlijk het leukst, niet iedereen zit te wachten op onbekende duikers die van invloed zijn op het verloop van een duik. Dit geld zowel voor cursussen als gidsduiken.


Bij Trunkdivers staat persoonlijke aandacht voorop. Introductie duiken kunnen altijd individueel. Gidsduiken ook, of in overleg met diegene die het eerst gereserveerd heeft.

Tips voor duiken op Curaçao: Tekst

RESTITUTIE

Krijg ik mijn geld terug als ik de cursus niet kan afmaken?
Dat is niet vanzelfsprekend. Sommige duikscholen hebben de mogelijkheid om een deel vooraf (of na de eerste duik) te betalen, anderen laten het volle bedrag vooruit betalen. Bespreek dit voor dat u betaald of vraag naar de voorwaarden. Let wel; een duikschool heeft ook kosten, als u kort vooraf uw gereserveerde plek afzegt, kan een duikschool die plek niet altijd gelijk opvullen, dat kost weliswaar niets maar zijn wel gederfde inkomsten.Bij Trunkdivers betaald u alleen voor de duiken die u daadwerkelijk doet of heeft gedaan.

Is de afgesproken prijs inclusief alles (dus ook lesboeken/online lessen en certificering) of zijn er nog verdere kosten? 

Sommige prijzen zijn niet inclusief, vraag altijd naar de volledige (all in) prijs.Onze prijzen zijn all in.

Tips voor duiken op Curaçao: Tekst

DUIK ORGANISATIES

Welke duik organisatie?
Er zijn bekende en minde bekende duik organisaties, iedere organisatie is zo goed als de instructeur les geeft. Een aardig overzicht in de link :

https://divebuddies4life.com/padi-vs-ssi-vs-naui/

Tips voor duiken op Curaçao: Tekst

KEURMERK?

Trunkdivers duikt volgens de standaards van PDIC/SEI


Er is op Curaçao een “Keurmerk” voor duikscholen. Dit keurmerk bestaat sinds 2012 en had de intentie om een onderscheid te maken in de kwaliteit van duikscholen.

Hoewel we in 2012 en 2014 hebben meegedaan om dit keurmerk te verkrijgen, hebben we ons daarna niet meer opgegeven. De redenen:
- Er wordt alleen gekeken naar de “papierwinkel” en onderhoudsstatus van (duik) materiaal behorende bij het bedrijf.
- Er wordt niet gedoken of gevraagd naar ervaring.
Sinds de start van dit keurmerk hebben wij geageerd tegen de inhoud van dit keurmerk. Wij hebben vanaf het begin voorgesteld om, nog los van de bestaande eisen:
- Een introductie duik te laten demonstreren door iedere werkzame Divemaster/instructeur.
- Iedere divemaster/Instructeur een briefing te laten geven over de duikplekken waar door desbetreffende duikschool wordt gedoken.
- Een minimaal aantal duiken voor de diverse cursussen.
- Een full rescue uitgevoerd door alle werkzame divemasters/instructeurs, inclusief eerste hulp (reanimatie/stabiele zijligging, gebruik zuurstof tank).
Deze voorstellen zijn echter tegengehouden door de duikscholen zelf (niet allemaal).

Zolang dit niet veranderd doen we hier niet meer aan mee omdat we de huidige eisen volstrekt onvoldoende vinden.

Tips voor duiken op Curaçao: Tekst
bottom of page